TOT TIPUS D'INSTAL·LACIONS

call 934 677 177 

Serveis generals

Serveis generals

Particulars

Inspecció tècnica d'edificis, termografies de les façanes, certificacions i auditories energètiques...

Gestor energètic

La figura del gestor energètic contribueix a optimitzar els consums d’energia i aigua que tenen les empreses que tenen les empreses, locals comercials i els edificis d'habitatges, i assessora en temes relacionats amb la eficiencia energética.

Eficiència-Reformes-Estalvi

La millor informació sobre reformes i ecoeficiència actualitzada

Eficiència-Reformes-Estalvi

Qui som

Som una Agrupació de tècnics prescriptors, professionals i pimes ...

Veure més

Qui som

Som una Agrupació de tècnics prescriptors, professionals i pimes que, sumant coneixements i experiències, oferim a empreses, particulars i sector terciari, serveis de consultoria i redacció de projectes relacionats amb la Eficiència Energètica en particular, i en general, tots els serveis relacionats amb la Arquitectura i la Enginyeria.
La sumad'esforços ens permet oferir un ventall de serveis més ampli i més desenvolupat, basats en un ampli coneixement dels sistemes, productes, màquines i equips relacionats amb la Eficiència Energèticaque hi ha al mercat, i en un ús més sostenible l'Aigua.

Energia, Aigua i Sotenibilitat són els tres pilars sobre els quals treballem des de la Agrupació, que ja compta amb més de 100 membres.

Especialitats:

- Certificats energètics
- Auditories energètiques
- Certificació LEED
- Certificació VERD
- Certificació mediambiental
- Rehabilitació energètica
- Aïllaments tèrmics i acústics
- Qualitat de l'aire
- Energia Solar Tèrmica (aigua calenta)
- Energia Solar Fotovoltaica (electricitat)
- Energia Minieòlica
- Energia Geotèrmica
- Biomassa
- Xarxes de calor i fred (district heating&cooling)
- Termografies
- Prova d'hermeticitat Blower-door (control de fuites d'energia per juntes)
Ja estem presents a:

- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Badaloz
- Barcelona
- Cádiz
- Castellón
- Córdoba
- Girona
- Huelva
- Lleida
- Madrid
- Málaga
- Sevilla
- Tarragona
- Valencia
- Valladolid
- Vizcaya
- Zaragoza

Ecopromocions

Cooperativas de viviendas y Comunidad de Bienes (Comunidad de Propietarios)

Veure més

Cooperatives d'habitatges

Una cooperativa és una associació de persones físiques o jurídiques que desenvolupen una activitat empresarial concreta i per la qual es distribueixen els resultats i beneficis que es produeixen. En el cas d'una cooperativa d'habitatges l'objectiu és lògicament permetre als socis i sòcies el desenvolupament d'una promoció immobiliària amb la qual obtinguin un habitatge. Tot això sota la supervisió d'una gestora designada per tots els socis i sòcies.

Una cooperativa d'habitatges és propietària de l'obra, l'edifici i el solar sobre el qual es construeix.

Comunitat de Béns (Comunitat de Propietaris)

Una comunitat de béns -o comunitat de propietaris- és una figura semblant a la cooperativa pel que fa al seu objectiu: les dues ofereixen aconseguir un habitatge nou a un preu més econòmic, comparat amb el que costaria comprar-lo directament a una promotora. A més, permeten al comprador participar plenament i personalment en el desenvolupament del projecte.

Això no obstant, la comunitat de béns té una diferència fonamental amb la cooperativa: falta de personalitat jurídica pròpia. Això implica que la constitució de la comunitat de béns és més ràpida i requereix menys tràmits, però a canvi els seus membres -anomenats comuneros- poden delegar part del seu poder decisori a l'empresa gestora.

El codi civil és el que regula les comunitats de béns. La seva missió bàsica és fer possible que un grup de persones portin a terme la construcció dels seus propis habitatges, establint certes regles de funcionament que queden reflectides en els estatuts de la comunitat.